Tân Nghĩa: Huy động nhân dân đóng góp trên 3,8 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
Cập nhật lúc 17:51, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn đối ứng của Nhà nước hơn 14,1 tỷ đồng theo hình thức Nhà nước hỗ trợ 50% và nhân dân đóng góp 50%; Nhà nước hỗ trợ 30%, nhân dân đóng góp 70%, từ năm 2010 đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Nghĩa đã vận động nhân dân địa phương đóng góp trên 3,8 tỷ đồng và 16.656 ngày công lao động xây dựng, nâng cấp được 41,7 km đường giao thông nông thôn và xây mới một số hội trường thôn.
 
Đến nay, xã Tân Nghĩa đã đạt được 18/19 tiêu chí về nông thôn mới (hiện chỉ còn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chưa đạt), riêng hệ thống giao thông nông thôn đã được nhựa, bê tông hóa 71% và 100% thôn đã có hội trường sinh hoạt.
 
LAM PHƯƠNG
,
.