Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC trong đầu tư xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc 09:50, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy đã tham mưu Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC Lâm Đồng ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, đưa ra các giải pháp phòng cháy chữa cháy trong thẩm duyệt, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình.
 
Qua đó, đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh như: thẩm định dự án “Kho xăng dầu Liên Khương”, kiểm tra vị trí quy hoạch kho vật liệu nổ công nghiệp công trình Nhà máy thủy điện Tân Thượng (Lâm Hà), kho vật liệu nổ công nghiệp công trình Thủy điện Tân Thượng (Di Linh), nghiệm thu công trình Bệnh viện Nhi Lâm Đồng...
 
Việc tiếp nhận và thẩm duyệt thiết kế về PCCC được tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục, thời gian, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; qua đó đã thẩm duyệt về PCCC 119 hồ sơ, kiểm tra thi công 13 công trình, kiểm tra nghiệm thu đưa vào hoạt động 77 công trình.
 
HOÀNG YÊN
,
.