Triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -2027"
Cập nhật lúc 09:14, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh vừa chỉ đạo Hội LHPN tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -2027” trên địa bàn tỉnh.
 
Đề án này đã được Chính phủ phê duyệt (ngày 30/6/2017) với mục tiêu giai đoạn 2017 -2022 là: có 20 triệu hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi (đến năm 2027 phấn đấu lên 30 triệu người trong nhóm đối tượng này, trong đó có  60% thực hiện chuyển đổi hành vi) được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 
 
Có 80% cán bộ chuyên trách (đến năm 2027 đạt 90% cán bộ chuyên trách) của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội. 
 
Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 55.000 đối tượng phụ nữ (đến năm 2027 sẽ có 80.000 đối tượng phụ nữ) thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. 
 
Có 5 triệu phụ nữ (đến năm 2027 có 10 triệu phụ nữ) được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng với các hành vi bạo lực. 
 
Hàng năm không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời. Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng.
 
AN NHIÊN
,
.