Triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đạt kết quả
Cập nhật lúc 16:53, Thứ Tư, 23/08/2017 (GMT+7)
Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) từ đầu năm 2017 đến nay, Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh cho biết: Sau khi kiện toàn tổ chức Hội đồng PHPBGDPL từ tỉnh xuống các huyện, thành phố, các cấp, ngành đã triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình TTPBGDPL, đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân, LLVT, học sinh, sinh viên… Chẳng hạn: Đề án “TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS” với sự tham gia của 11.000 lượt người tham gia; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường và Đề án “Phòng chống bạo lực học đường” đã thu hút hơn 21.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia; ngành LĐTBXH triển khai thực hiện Đề án “TTPBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” và phối hợp với Đài PT-TH thực hiện các chuyên mục “Lao động xã hội”; “Vì chất lượng cuộc sống”… Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức hơn 100 buổi học tập, TTPBGDPL cho gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên về các lĩnh vực phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, Luật BHXH, BHYT, BHTN; Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các cuộc thi “Thanh niên với Luật ATGT đường bộ”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thanh niên với Hiến pháp, pháp luật”; xây dựng, đưa vào hoạt động nhiều CLB có ý nghĩa thiết thực như: “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, “Thắp sáng niềm tin”. Đặc biệt, trong 8 tháng qua, các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tổ chức gần 30 hội nghị tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan cho khoảng 6.000 đại biểu đại diện báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành, cán bộ chuyên viên bộ phận một cửa của các sở, ngành, cán bộ tư pháp các huyện, thành phố, thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ trưởng các thôn, buôn… Hội đồng PHPBGDPL đã phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tổ chức nhiều  hội thi tìm hiểu pháp luật như: Hội thi “Cải cách hành chính năm 2017”, Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng”, Hội thi “Tìm hiểu tác hại của thuốc lá”… Đồng thời, toàn tỉnh hiện có 500 “Nhóm  nòng cốt” ở khu dân cư, 200 CLB pháp luật, 54 CLB “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, 24 CLB “Nông dân với pháp luật”, 62 CLB “Phụ nữ với pháp luật”… đang hoạt động đạt nhiều kết quả tốt trong việc TTPBPL.
 
Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh thì 8 tháng qua, trong hoạt động TTPBGDPL trên địa bàn của tỉnh vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế, nhất là kinh phí cấp cho hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL chưa đủ, chậm, gây khó khăn cho hoạt động của Hội đồng; việc nắm bắt công tác TTPBGDPL của thường trực Hội đồng với cơ sở thiếu kịp thời, đầy đủ; nhiều cấp, nhiều ngành thiếu chủ động trong tổ chức hoạt động TTPBGDPL, hình thức TTPBGDPL còn đơn điệu, thiếu năng động, sáng tạo, hấp dẫn nên chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia… Những khó khăn, hạn chế đó cần phải được khẩn trương khắc phục để công tác TTPBGDPL trong những tháng cuối năm 2017 đạt kết quả cao. 
 
HOÀNG ĐẠI HUYNH
,
.