Ngành Giáo dục Di Linh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)
Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả trong quản lý giáo dục và giảng dạy, ngành Giáo dục Đào tạo huyện Di Linh đã chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
 
Đội ngũ cán bộ quản lý đã vận dụng tốt các phần mềm quản lý, như PMIS, VMIS, phần mềm xếp thời khóa biểu… vào công tác quản lý tại nhà trường. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ giáo viên, nhân viên; quản lý thư viện trực tuyến và quản lý học sinh trực tuyến VNPT School được Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học sử dụng, tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc tra cứu, đánh giá và xếp loại học sinh theo quy định. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT còn gắn với việc thực hiện cải cách hành chính (trọng tâm là thủ tục hành chính) một cách nhanh chóng, kịp thời; đưa 20 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục cấp huyện vào thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo đúng yêu cầu.
 
Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Di Linh, trong năm học mới 2017 - 2018, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, góp phần thực hiện Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tập trung triển khai Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập; khai thác, sử dụng kho bài giảng E-learning của ngành Giáo dục, phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và phục vụ hoạt động giảng dạy; nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, học sinh; sử dụng có hiệu quả phòng họp trực tuyến của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện.
 
X. LONG
,
.