Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Sáu, 01/09/2017 (GMT+7)
Đó là một trong những nhiệm vụ được ngành Giáo dục huyện Đức Trọng đặt ra.
 
Trong năm học vừa qua, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Bên cạnh đó, quy mô trường lớp mầm non tăng, 100% xã, thị trấn đều có trường mầm non, mẫu giáo. Ở bậc tiểu học, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học là 3.349 em, đạt 100%. Ở cấp học này, Phòng Giáo dục tập trung chỉ đạo dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học cũng như tiếp tục triển khai một số phương pháp giáo dục mới.
 
Ở bậc THCS, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,8%. Với cấp học này, Phòng Giáo dục - Đào tạo tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng chọn lọc các mô hình và phương pháp giảng dạy tiên tiến, hình thức tổ chức dạy học tích cực phù hợp với đối tượng và điều kiện dạy học. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đổi mới nội dung và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh... 
 
Trong năm học mới 2017-2018, ngành Giáo dục Đức Trọng tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện, đảm bảo các yếu tố: Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện; xây dựng nền giáo dục thực nghiệp; thực học, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương pháp giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập...
 
T.VŨ
,
.