Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 70,5%
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Ba, 26/09/2017 (GMT+7)
Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, hiện nay, tỷ lệ trường lớp trên địa bàn tỉnh được kiên cố hóa mới đạt 70,5%. Trong đó, phòng học và phòng học bộ môn như Tin học, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc có 7.897/11.204 phòng được kiên cố hóa (mầm non 1.715/3.478 phòng, tỷ lệ 49,3%; tiểu học 2.461/3.671 phòng, tỷ lệ 67%; THCS 2.160/2.449 phòng, tỷ lệ 88,2%; THPT 1.504/1.540 phòng, tỷ lệ 97,7%; GDTX 57/66 phòng, tỷ lệ 86,4%). 
 
Trong khi đó, phòng phục vụ học tập như nhà tập đa năng, thư viện, phòng thiết bị giáo dục, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống… kiên cố hóa đạt thấp hơn với 1.206/1.901 phòng, tỷ lệ 63,5%. 
 
Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở nhu cầu của ngành Giáo dục theo tiến độ từng năm. Hiện nay, ngành đang triển khai xây dựng bổ sung và xây mới cơ sở vật chất theo lộ trình. Hàng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp bố trí cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất vào dịp hè đều được đưa vào sử dụng trong năm học mới.      
 
VIỆT HÙNG
,
.