5 tiêu chuẩn nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" ở Ðà Lạt
Cập nhật lúc 08:11, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)
Thành phố Đà Lạt đang tiếp tục nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” đến năm 2020 với 5 tiêu chuẩn đạt được trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực sự gần dân, trọng dân và vì dân. 
 
Đối với mô hình tập thể “Dân vận khéo” đáp ứng 5 tiêu chuẩn là: sáng tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo đơn vị tuyên truyền nhân dân tự giác chấp hành pháp luật; huy động nhiều lực lượng cùng tham gia; hài hòa 3 lợi ích tập thể, cá nhân và xã hội; đảm bảo tính bền vững. 
 
Và 5 tiêu chuẩn cá nhân điển hình “Dân vận khéo” gồm: bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật; tham mưu ý tưởng hay; đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc kéo dài; phục vụ tận tình nhân dân; hàng năm đạt “Gia đình văn hóa” và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
MẠC KHẢI
,
.