Bảo Lâm có 11 cơ sở mầm non tư thục
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Hai, 09/10/2017 (GMT+7)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm cho biết, trên địa bàn huyện Bảo Lâm hiện có 11 cơ sở mầm non tư thục. Ngoài ra, Bảo Lâm còn có 17 nhóm trẻ gia đình đang hoạt động.
 
Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các cơ sở mầm non tư thục và nhóm trẻ gia đình này cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng học, công trình vệ sinh, đồ dùng và đồ chơi cho trẻ. Tổng số trẻ trên địa bàn huyện Bảo Lâm đang được gửi và học tại các cơ sở mầm non tư thục và nhóm trẻ gia đình là 991 trẻ. Trong đó, 471 trẻ thuộc nhà trẻ và 520 trẻ thuộc lớp mẫu giáo.
 
TRỊNH CHU
,
.