Đam Rông: Gần 7,2 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)
Gần 7,2 tỷ đồng là số vốn phân bổ của Nhà nước đã được UBND huyện Đam Rông dành để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2017.
 
Theo đó, huyện đã hỗ trợ phân bón cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chăm sóc gần 315 ha cà phê kinh doanh. Đồng thời hỗ trợ 120 bò cái sinh sản cho các hộ dân, trong đó mỗi con bò Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại hộ dân đối ứng 3 triệu đồng.
 
Cùng với hỗ trợ phân bón và bò sinh sản, ngành chức năng huyện cũng đã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê và chăn nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân, đặc biệt giúp các hộ nghèo được thoát nghèo bền vững.
 
ÐAM TRỌNG
,
.