Sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 65%
Cập nhật lúc 10:26, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017 của khối các trường, cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh còn thấp, thực hiện chưa đạt chỉ tiêu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của UBND tỉnh giao là 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT. Đến tháng 8/2017, có 9.243 sinh viên (SV) tham gia BHYT, chỉ đạt 65% tổng số SV trên địa bàn tỉnh.
 
Nhằm đẩy mạnh phát triển BHYT trong đối tượng là SV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% SV tham gia BHYT theo quy định, BHXH tỉnh đưa ra một số giải pháp như: Các trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho SV chính sách pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HSSV. BHXH các địa phương vận động, hướng dẫn SV tham gia BHYT; thực hiện cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định. Hàng tháng, các trường phối hợp với BHXH tỉnh cập nhật kịp thời thông tin về tình hình thực hiện BHYT của đơn vị để nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, khó khăn đảm bảo đến hết năm 2017 và từ năm 2018 trở đi có 100% SV tham gia BHYT.
 
AN NHIÊN
,
.