Tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:21, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)
Ngày 12/10, huyện Đức Trọng đã tổ chức lớp tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới cho các thành viên thuộc Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn trong toàn huyện.
 
Theo đó, trong vòng 2 ngày, các học viên đã được trang bị các nội dung như: Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; công tác phát triển các hình thức kinh tế hợp tác; các biện pháp cải tạo và bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; triển khai tiêu chí giao thông gắn với đề án xây dựng huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới…
 
Theo Ban tổ chức, lớp tập huấn được tổ chức nhằm kịp thời bổ sung những kiến thức, những văn bản mới, cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm hữu ích trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện.                                         
 
N.M
,
.