UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo về tiến độ dự án cấp, thoát nước tại Ðà Lạt
Cập nhật lúc 08:27, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên sau khi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan đã có Văn bản số 6673/UBND-XD2 gửi đến các sở: KH&ĐT, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Tài chính; Kho bạc; Cục Thuế; UBND thành phố Đà Lạt; Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng (chủ đầu tư) và Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Lạt với nội dung nêu trên. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị này tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước (vay vốn WB) trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 
 
Bao gồm các nhiệm vụ như: Khẩn trương rà soát khối lượng các hạng mục đã nghiệm thu; cập nhật các nội dung công việc phát sinh để chủ động thực hiện. Thông báo rộng rãi, kịp thời đến người dân để cùng phối hợp, hỗ trợ triển khai và giám sát. Đôn đốc nhà thầu và đơn vị tư vấn thi công, giám sát công trình đạt chất lượng và kịp tiến độ. Các sở, UBND và đơn vị cần phối hợp chặt chẽ theo chức năng và chủ động triển khai; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn và đề xuất phương án xử lý.   
 
M.ÐẠO
,
.