Ban Chỉ huy Quân sự Đức Trọng chi trả trợ cấp một lần cho 27 đối tượng
Cập nhật lúc 16:53, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)
Ngày 9 /11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 290 và 142 của Thủ tướng Chính phủ cho 27 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc đã từ trần). 
 
Tổng số tiền được chi trả lần này là 128,5 triệu đồng. Trong đó, có 18 đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 290; 9 đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 142. Tính đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức chi trả được 24 đợt cho đối tượng được hưởng theo Quyết định số 290 và 15 đợt đối với đối tượng hưởng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Thông qua việc chi trả nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây còn là chính sách có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc đối với những người có công, tạo điều kiện để các đối tượng có cuộc sống tốt hơn và tiếp tục đóng góp, xây dựng địa phương.
 
N.MINH
,
.