Cát Tiên nỗ lực giảm nghèo
Cập nhật lúc 09:44, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)
Hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, huyện Cát Tiên hiện còn 864 hộ nghèo (chiếm 8,64%), cao hơn tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh là 5,19%. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2017, Cát Tiên đã tập trung mọi nguồn lực và triển khai nhiều chương trình, giải pháp hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
 
Phân trạm Y tế Thôn 3 (xã Phước Cát 2) được đầu tư khang trang. Ảnh: K.P
Phân trạm Y tế Thôn 3 (xã Phước Cát 2) được đầu tư khang trang. Ảnh: K.P
Theo số liệu thống kê, hiện nay, xã Đồng Nai Thượng có gần 100% người đồng bào DTTS sinh sống, là địa phương có số hộ nghèo cao nhất của huyện với 100 hộ nghèo, chiếm hơn 27%. Ông Lê Quang Chường, Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng cho biết: “Điều là cây trồng chính của địa phương, chiếm hơn 50% đất sản xuất nông nghiệp. Việc mất trắng mùa điều đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, mà đặc biệt là các hộ nghèo. Hiện tại, xã chỉ còn 2 thôn nghèo, nên các nguồn vốn 135, 30a bị cắt giảm đã tác động không nhỏ đến công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2017, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Từ đó, chủ động lồng ghép các chương trình với tổng nguồn vốn khoảng 2 tỷ đồng, đầu tư giúp các hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Đây là động lực để 40 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo trong năm 2017”.
 
Còn tại xã Phước Cát 2, theo kết quả rà soát năm 2016, toàn xã còn 74 hộ nghèo, chủ yếu tập trung tại 2 thôn đồng bào DTTS là Thôn 3 và Thôn 4. Ông Đoàn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2, cho biết: “100% dân số Thôn 3 và Thôn 4 là bà con đồng bào DTTS Châu Mạ và S’Tiêng. Phần lớn trình độ dân trí của bà con còn thấp, kinh nghiệm sản xuất lạc hậu khiến hộ nghèo các thôn còn cao. Để giúp họ thoát nghèo, xã đã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, hướng dẫn kỹ thuật giúp từng hộ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ bà con từng bước ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững”.
 
Không chỉ ở xã Phước Cát 2 và Đồng Nai Thượng, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nhì huyện, ngay từ cuối năm 2016, Cát Tiên đã áp dụng phương pháp rà soát, bình xét hộ nghèo theo chuẩn đa chiều cho giai đoạn 2016 - 2020. Dựa theo tiêu chuẩn này, thì phần lớn hộ nghèo trên địa bàn Cát Tiên đều thiếu hụt các dịch vụ xã hội như nhà ở, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường và tiếp cận thông tin. Trong đó, việc hộ nghèo bị thiếu hụt về nhà ở đang là gánh nặng lớn đối với địa phương. Theo thống kê, hiện Cát Tiên còn 512 hộ nghèo thiết hụt về nhà ở; trong đó, 364 căn cần được xây mới và 148 căn phải sửa chữa. Ông Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội bày tỏ: “Hiện nay, số hộ nghèo tại địa phương thiếu hụt về nhà ở còn quá lớn. Kinh phí hỗ trợ để xây nhà cho hộ nghèo có 3 nguồn là từ ngân sách tỉnh, vốn vay Ngân hàng Chính sách và vốn hỗ trợ của UBMT TQ tỉnh. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách tỉnh được cấp đầy đủ hàng năm (5 triệu đồng/căn xây mới và 2,5 triệu đồng/căn sửa chữa) thì nguồn vốn hỗ trợ của UBMT TQ tỉnh (25 triệu đồng/căn xây mới và 12,5 triệu đồng/căn sửa chữa) lại chưa được cấp đồng nào. Vì vậy năm 2017, theo chủ trương sẽ xóa 103 căn nhà tạm cho hộ nghèo (73 căn xây mới và 30 căn sửa chữa), nhưng đến nay chưa triển khai được căn nào do thiếu vốn”.
 
Trước những khó khăn đã và đang phải đối diện, huyện Cát Tiên đã chủ động tập trung mọi nguồn lực, triển khai lồng ghép các chương trình, nguồn vốn như nông thôn mới, vốn hỗ trợ sản xuất (chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi) và một số nguồn vốn khác của địa phương đầu tư cho công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Theo đó, rà soát và phân nhóm hộ nghèo từ nhóm 1 đến nhóm 4 để có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện giúp họ tiếp cận với các chương trình, nguồn vốn vươn lên thoát nghèo. 
 
Ông Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cát Tiên cho biết thêm: “Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tốt, huyện đã triển khai lồng ghép các chương trình, nguồn vốn ưu tiên các hộ nghèo đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập, giúp họ từng bước tiếp cận với các dịch vụ xã hội và nâng cao điều kiện sống. Tổng số vốn đầu tư lồng ghép cho công tác giảm nghèo trên địa bàn năm 2017 là hơn 100 tỷ đồng. Đây cũng là cơ sở để địa phương phấn đấu đến cuối năm 2017 có 350 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,14%”.
 
Đi cùng đó, để tránh tình trạng “tái nghèo”, Cát Tiên đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Trong đó, có các chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nhằm góp phần nâng cao đời sống cho người dân.
 
KHÁNH PHÚC
,
.