CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)
Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng đổi mới, sáng tạo
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)
Với phương châm: “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, ngành Giáo dục và Ðào tạo (GDÐT) Lâm Ðồng đang nỗ lực thực hiện phong trào “Ðổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDÐT. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), Báo Lâm Ðồng có cuộc phỏng vấn bà Ðàm Thị Kinh - Giám đốc Sở GDÐT về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo Lâm Ðồng để đáp ứng yêu cầu đổi mới, qua đó, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng GDÐT.
 
PV: Xin bà cho biết những nội dung cơ bản trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo ngành Giáo dục Lâm Đồng theo hướng đổi mới, sáng tạo?
 
Bà Đàm Thị Kinh - Giám đốc Sở GDĐT
Bà Đàm Thị Kinh - Giám đốc Sở GDĐT
Bà Đàm Thị Kinh: Về cơ bản, đội ngũ nhà giáo (NG) ngành Giáo dục Lâm Đồng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đội ngũ năm học 2017 - 2018. Hiện nay, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (CBQL, GV, NV) toàn ngành (kể cả ngoài công lập) là 24.929 người; trong đó, CBQL 1.714 người, GV 18.831 người (đạt chuẩn 97,81%, trên chuẩn 68,07%), các loại hình NV 4.384 người. Hoàn thành quy hoạch CBQL toàn ngành giai đoạn 2020 - 2025.
 
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT theo yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành Giáo dục Lâm Đồng xác định cần phải thực hiện một số nội dung về đội ngũ CBQL và GV như sau:
 
Trước hết, phải xác định công tác bồi dưỡng và đào tạo GV là yêu cầu hết sức quan trọng và cấp bách. Ngành tập trung vào bồi dưỡng GV về phương pháp dạy học, giáo dục mới theo hướng phát triển năng lực của người học, trên cơ sở có chọn lọc và vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn. Sở GDĐT đã cử CB và GV cốt cán tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ GDĐT tổ chức và triển khai sâu rộng, kịp thời đến CBQL, GV trong toàn ngành. Bên cạnh đó, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Phấn đấu tới năm 2020 có 80% GV mầm non và 95% GV tiểu học có trình độ từ cao đẳng trở lên; có 72,5% GV THCS trình độ đại học trở lên; 15% GV THPT đạt trình độ thạc sĩ; đối với giảng viên Trường CĐSP Đà Lạt, có 50% trình độ thạc sĩ trở lên theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
Hai là, tăng cường bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước… cho CBQL đương nhiệm và nguồn trong quy hoạch các giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025 để đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBQL, GV, NV.
 
Ba là, khuyến khích GV tham gia tự nguyện, tích cực và có hiệu quả vào các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt - quản lý tốt”, các cuộc thi do Bộ và Sở GDĐT tổ chức: Thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Nghiệp vụ sư phạm trẻ, Cô giáo tài năng duyên dáng… Đồng thời, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng để động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa trong toàn ngành. 
 
PV: Trong thời gian qua, ngành Giáo dục Lâm Đồng đã phát động các phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy học và quản lý của CBQL và GV như thế nào, thưa bà?
 
Bà Đàm Thị Kinh: Đầu tiên, phải kể đến phong trào thi đua “Hai tốt”. Đây là phong trào thi đua sôi nổi, trọng tâm xuyên suốt trong nhiều năm học được đội ngũ CBQL và GV tham gia tích cực. 
 
Tiếp đến là nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Mỗi CB, GV, NV luôn phấn đấu vươn lên học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới trong công tác quản lý, phương pháp dạy học và phong trào làm đồ dùng dạy học. Sự sáng tạo của NG được thể hiện trong các hoạt động toàn diện của nhà trường như phong trào thao giảng, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, công tác bồi dưỡng GV giỏi…
 
Rồi các phong trào như “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” làm cho đội ngũ GV và CBQL tích cực hơn trong công tác xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện.
 
Đặc biệt, năm học 2017-2018, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được thực hiện nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT. Phong trào này nhằm giúp cho đội ngũ CBQL, NG thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng GDĐT.
 
Từ các phong trào trên đã cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” phù hợp với tình hình thực tế mỗi trường học. Qua đó, mỗi CBQL, GV có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục của mình. Mỗi tập thể có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ động, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả.
 
PV: Vậy, ngành Giáo dục Lâm Đồng có những định hướng nào để đội ngũ NG tiếp tục phát huy sự đổi mới, tính sáng tạo?
 
Bà Đàm Thị Kinh: Trong thời gian tiếp theo, ngành Giáo dục Lâm Đồng tập trung vào một số nhiệm vụ sau để phát huy tính đổi mới, sáng tạo của đội ngũ NG: Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tư cách NG; đổi mới công tác đánh giá giáo viên dựa trên chuẩn nghề nghiệp nhằm xác định chính xác, khách quan mức độ năng lực nghề nghiệp của GV ở thời điểm đánh giá các yêu cầu theo chuẩn. 
 
Trên cơ sở đó, Sở đề nghị các cấp quản lý giáo dục chú trọng nâng cao năng lực nghề nghiệp, khắc phục những yếu kém và phát huy những mặt mạnh mà GV đã làm được; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV; tạo điều kiện ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, đảm bảo 100% GV được ứng dụng những kiến thức mới vào công tác giảng dạy và giáo dục học sinh; tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn; tạo môi trường sư phạm thân thiện để GV yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; khuyến khích CBQL và GV tích cực đổi mới công tác quản lý cũng như phương pháp dạy học… 
 
PV: Xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn! 
 
TUẤN HƯƠNG (Thực hiện)
,
.