Cùng đồng thuận xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)
Là huyện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh chọn làm điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, thời gian qua, UBMTTQ huyện Ðức Trọng đã và đang triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, đã tạo được bước chuyển tích cực trong công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn.
 
Từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực. (Trong ảnh: Người dân thôn Trung Ninh, xã Ninh Loan đang làm cỏ, chăm sóc hoa dọc 2 bên đường dẫn vào thôn). Ảnh: N.M
Từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã xuất hiện nhiều mô hình hay,
thiết thực. (Trong ảnh: Người dân thôn Trung Ninh, xã Ninh Loan đang làm cỏ, chăm sóc hoa dọc 2 bên đường dẫn vào thôn). Ảnh: N.M

Theo UBMTTQ huyện, để cuộc vận động triển khai thực hiện hiệu quả, cùng với việc xây dựng chương trình một cách cụ thể, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện cuộc vận động; UBMTTQ các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của nội dung này nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 
 
Song song với đó, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên, gắn với hoạt động của các CLB như: CLB Gia đình văn hóa, CLB Ông bà cháu, CLB Không sinh con thứ 3... Qua đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa. Đồng thời, UBMTTQ các cấp tổ chức cho 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động với mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
 
Bên cạnh đó, UBMTTQ huyện đã chú trọng đổi mới công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng NTM. Cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động, UBMTTQ huyện chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm giúp các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. Các thôn, tổ dân phố đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh, thực hiện các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị.
 
Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau bằng nhiều hình thức như bảo lãnh, tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay để hỗ trợ sản xuất giải quyết việc làm, phát triển kinh tế ổn định và nâng cao đời sống; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi như: Trồng dâu nuôi tằm; trồng rau sạch; nuôi heo, gia cầm; nuôi bò sữa, bò vàng sinh sản... Tập trung hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở thông qua Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... 
 
Mặt khác, UBMTTQ huyện tập trung hướng dẫn, giúp đỡ các nguồn lực, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình xanh - sạch - đẹp tại 2 xã Tà Năng và Đa Quyn nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình. Cùng đó, UBMTTQ huyện còn chọn thôn Thanh Bình 2 (xã Bình Thạnh) để triển khai mô hình điểm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào có đạo. 
 
Bên cạnh đó, Mặt trận các xã, thị trấn đã xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình như: Tuyến đường không rác; đoạn đường xanh - sạch - đẹp; Giếng nước sạch... do Ban Công tác Mặt trân chủ trì. Tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình cụ thể như: Phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và các xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa Mặt trận, đoàn thể với ngành công an.
 
Đức Trọng đã triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động tại 2 xã Tà Năng và Ninh Loan, nhằm giúp các xã sớm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, đô thị văn minh; đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng mô hình trong toàn huyện. Đến thời điểm này, tại 2 xã điểm đã cơ bản hoàn thành giai đoạn đầu của mô hình điểm: Xây dựng hồ sơ đề án, cam kết thực hiện của toàn dân trong khu dân cư làm điểm. 
 
Hiện xã Ninh Loan có 1 mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm” tại thôn Trung Ninh đã được gắn bảng. Mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, sản xuất công nghệ cao tại thôn Nam Hải cũng đang được triển khai thực hiện, với sự cam kết thực hiện của bà con và sự vào cuộc của hội nông dân từ huyện đến xã. Bác Nguyễn Thị Minh - một người dân của thôn Trung Ninh, chia sẻ: “Cuộc vận động được triển khai, người dân chúng tôi ai nấy đều hưởng ứng tích cực, vì đơn giản lắm, tích cực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trước tiên là bảo vệ chính sức khỏe của bản thân mình!”.
 
Xã Tà Năng cũng vừa cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Thời gian qua, cuộc vận động trên cũng được địa phương chú trọng triển khai với nhiều mô hình như: Tuyến đường không rác tại thôn Cha Rang Hao; đoạn đường xanh - sạch - đẹp tại thôn Tà Nhiên và Thắp sáng đường quê tại thôn TouNeh…
 
Theo UBMTTQVN huyện, tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 87 mô hình, trong đó, Mặt trận hướng dẫn 37 mô hình, còn lại là các mô hình của các đoàn thể thành viên, tập trung trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, giám sát và phản biện xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu... 
 
NHẬT MINH
,
.