Đức Trọng: Thu ngân sách nhà nước tăng 60% so với cùng kỳ
Cập nhật lúc 08:17, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)
Theo thông tin từ UBND huyện Đức Trọng: Tính đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 653 tỷ đồng, đạt 105% và tăng 60% so với cùng kỳ. 
 
Riêng tại các xã, thị trấn, đa phần tổng ngân sách nhà nước thu đạt và vượt dự toán giao, chỉ có hai xã chưa đạt, gồm Hiệp Thạnh đạt 83% và Tân Thành đạt 92%.
 
Tuy thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý đạt tỷ lệ khá so với dự toán năm và tăng trưởng cao so với cùng kỳ, song một số lĩnh vực thu đạt thấp so với mặt bằng chung của tỉnh và chưa đạt kế hoạch đề ra như thu từ thuế, phí đạt 82%; thu từ tiền sử dụng đất đạt 85%... làm ảnh hưởng đến công tác điều hành thu ngân sách của huyện.
 
Trong hai tháng còn lại, để phấn đấu hoàn thành tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn vượt ít nhất 5% dự toán giao, UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh nhiều giải pháp thực hiện.
 
HOÀNG MY
,
.