Gần 860 triệu đồng trồng và chăm sóc rừng
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)
Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung vừa được giao làm chủ đầu tư trồng và chăm sóc 15,5 ha diện tích rừng trồng sau giải tỏa nương rẫy lấn chiếm trái phép tại các tiểu khu 148B, 158D, 160A, 228 nằm trong địa giới Phường 5, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt và xã Lát, huyện Lạc Dương. 
 
Trong đó bao gồm: 17 lô và 11 khoảnh đều trồng thuần và chăm sóc giống cây thông 3 lá, mật độ 2.220 cây/ha được triển khai giai đoạn 2017- 2020 với tổng kinh phí gần 836 triệu đồng. 
 
Riêng trong năm kế hoạch 2017, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lán Tranh cũng được giao tổ chức chăm sóc gần 7 ha rừng trồng thuần thông 3 lá năm thứ 4, tổng mức đầu tư hơn 24 triệu đồng. Đây là diện tích rừng trồng thuộc 2 tiểu khu 289, 290 thuộc địa giới xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. 
 
MẠC KHẢI
,
.