Gần 97% sinh viên Ðại học Yersin Ðà Lạt có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)
Đó là con số qua đợt khảo sát việc làm của sinh viên khóa 9 tốt nghiệp năm 2016 do Trường Đại học Yersin Đà Lạt vừa tổ chức. Theo đó, 96,74% sinh viên khóa 9 của trường đã tìm được việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, trong đó, 94% sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo. Khảo sát chia ra các nhóm ngành cụ thể, ở tất cả các nhóm ngành đều đạt tỷ lệ trên 90% có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, đặc biệt ngành Kiến trúc đạt tỷ lệ 100%.
 
Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn quan tâm đến chính sách hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên thông qua tổ chức Ngày hội việc làm, các hoạt động giới thiệu việc làm thường niên, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, liên kết với các doanh nghiệp để sinh viên đi thực tập…
 
 
Trường Đại học Yersin Đà Lạt thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên
Trường Đại học Yersin Đà Lạt thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động
giới thiệu việc làm cho sinh viên

VIỆT HÙNG
,
.