Kết quả hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)
* 47 tác phẩm được chọn tham gia giải toàn quốc
 
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2017 (Giải Búa liềm vàng), tính đến ngày 31/10/2017, toàn tỉnh đã có 66 tác phẩm tham gia dự thi. Ban sơ khảo của tỉnh đã lựa chọn những tác phẩm đạt chất lượng và đảm bảo theo thể lệ, kết quả đã có 47 tác phẩm được lựa chọn để tham gia giải toàn quốc.
 
Năm 2017 là năm thứ hai phát động Giải. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Các đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự là: Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, Tạp chí Lang Bian, huyện Đạ Tẻh và huyện Lâm Hà. 
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban sơ khảo, vẫn còn nhiều huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh chưa quan tâm triển khai thực hiện, chưa có tác phẩm tham dự Giải; đối tượng đăng ký tham gia dự thi chưa phong phú, chủ yếu là các phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp; các tác phẩm dự thi tập trung chủ yếu ở thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, chưa có tác phẩm báo ảnh... Các tác phẩm phát thanh chưa được đầu tư nhiều cả về chủ đề và cách khai thác chủ đề.
 
Căn cứ theo thể lệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi các bài dự thi đủ điều kiện về Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2017.
 
LÊ VÂN
,
.