Không phát hiện bệnh nhân phong mới
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)
Đến thời điểm này, chương trình phòng chống bệnh phong của tỉnh đã tổ chức khám phát hiện cho 475.260 lượt người, không phát hiện bệnh nhân phong mới. 
 
Tỉ lệ lưu hành bệnh phong trong tỉnh là 0,023/10.000 dân, kế hoạch giao <0,2/10.000 dân, đạt được chỉ tiêu kế hoạch được giao. Toàn tỉnh quản lý 176 bệnh nhân, chăm sóc tàn phế cho 155 bệnh nhân (đạt 100%), giám sát 18 bệnh nhân (đạt 100%) và đa hóa trị liệu cho 3 bệnh nhân. Chương trình đã phối hợp phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 29 bệnh nhân tại Khu điều trị phong Di Linh. Thực hiện duy trì tốt công tác loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định.
 
AN NHIÊN
,
.