Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại một số sở, ngành trong tỉnh
Cập nhật lúc 17:08, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh vừa tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Thống kê, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trường Chính trị Lâm Đồng.
 
Qua kiểm tra, đánh giá, trong năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến trong cả nhận thức và hành động. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, các đơn vị đều thực hiện theo bộ tiêu chuẩn ISO 2000-2008 đảm bảo thời gian, quy trình và chất lượng. Thực hiện công khai chế độ, nâng lương, khen thưởng, chuyển ngạch, nhận xét cán bộ, công chức. Công tác bổ nhiệm cán bộ đều được đánh giá thông qua tiêu chí năng lực thực tiễn, phẩm chất chính trị, nằm trong quy hoạch và lấy ý kiến tập thể. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân đã được phát huy, xây dựng chương trình giám sát và kiểm tra… góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; việc kiểm tra, giám sát còn hình thức; việc công khai những nội dung cho nhân dân biết đôi lúc chưa đạt yêu cầu, còn công khai những nội dung, văn bản hết hiệu lực; một số cơ quan, đơn vị hành chính còn chậm bổ sung quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động; công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân chưa được phát huy… 
 
Theo đồng chí Ngô Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra thì việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, đơn vị thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, để đạt được kết quả cao hơn, dân chủ thực chất hơn, các địa phương, đơn vị cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện pháp lệnh dân chủ, Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc xây dựng Quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH; tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; chủ động sơ kết, đánh giá, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…
 
Huỳnh Thảo
,
.