Lâm Hà: 3 xã thoát khỏi xã nghèo 135
Cập nhật lúc 16:48, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)
Thông tin từ  Phòng Dân tộc huyện Lâm Hà, toàn huyện đã có 3 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II (xã Liên Hà, Phi Tô, Tân Thanh). Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS 13,52%/ 922 hộ, hộ cận nghèo 14,31%/976 hộ. 
 
Có được điều này là do các chính sách cho đồng bào DTTS được thực hiện đầy đủ như: Chính sách cho người có uy tín trong vùng ĐBDT; hỗ trợ tiền dầu lửa cho những hộ chưa có điều kiện mắc điện sinh hoạt; hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên; vay vốn phát triển sản xuất cho hộ nghèo; hỗ trợ nước sinh hoạt; bảo hiểm y tế, dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo cho con em ĐBDT; xây dựng nhà ở; khám chữa bệnh miễn phí; bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc… góp phần ổn định đời sống, an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS.
 
HOÀNG YÊN
,
.