Thưởng công trình phúc lợi cho 18 xã nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:18, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)
Một góc xã B’Lá. Ảnh: P.Nhân
Một góc xã B’Lá. Ảnh: P.Nhân

18 xã tiêu biểu xây dựng nông thôn mới thuộc 8 huyện trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định khen thưởng công trình phúc lợi mỗi xã trị giá 500 triệu đồng. 
 
Trong đó, có 4 xã trong cùng một huyện được khen thưởng gồm: Gung Ré, Hòa Ninh, Đinh Lạc, Hòa Trung (huyện Di Linh); B’Lá, Lộc Đức, Lộc Phú, Tân Lạc (huyện Bảo Lâm). 
 
Tiếp theo có 3 xã cùng nằm trên địa bàn một huyện được khen thưởng là: N’Thol Hạ, Đà Loan, Tà Hine (huyện Đức Trọng); Tân Văn, Đạ Đờn, Nam Hà (huyện Lâm Hà).
 
Còn lại mỗi huyện có 1 xã được khen thưởng như: xã Đạ Nhim (Lạc Dương), xã Đạ Tồn (Đạ Huoai), xã Quảng Trị (Đạ Tẻh) và xã Phước Cát 1 (Cát Tiên). 
 
Tất cả 18 xã được khen thưởng đợt này đều đạt tiêu chí xã nông thôn mới từ năm 2016.
 
VŨ VĂN
,
.