Ðà Lạt rà soát, kiện toàn mô hình phòng chống bạo lực gia đình
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)
Theo kết quả rà soát, thống kê, kiện toàn mô hình phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) trên địa bàn TP Đà Lạt năm 2017, tại 16/16 xã, phường của thành phố có mô hình phòng chống BLGĐ; trong đó có 14 xã, phường triển khai mô hình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 2 xã, phường có mô hình phòng chống BLGĐ do Hội LHPN triển khai. 
 
Toàn TP Đà Lạt có 119 CLB phòng chống BLGĐ tại cơ sở; 193 địa chỉ tin cậy; 16 nhóm phòng chống BLGĐ. Theo đánh giá, mô hình CLB phòng chống BLGĐ nay là CLB Gia đình Văn hóa đã được duy trì hoạt động, với 249 CLB/249 khu dân cư. Các mô hình triển khai tương đối đồng bộ, hiệu quả, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp và thiết thực, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Thông qua các mô hình phòng chống BLGĐ, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Phòng chống BLGĐ được triển khai tương đối tốt, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, đặc biệt nắm rõ được các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng chống BLGĐ, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
 
Tuy nhiên, hạn chế của các mô hình phòng chống BLGĐ là không có kinh phí để duy trì sinh hoạt CLB và hoạt động của các nhóm phòng chống BLGĐ nên kết quả đạt được chưa bền vững. Các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống BLGĐ và việc hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị BLGĐ chưa đạt yêu cầu.     
 
AN NHIÊN
,
.