Cần hơn 290 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại do bão
Cập nhật lúc 17:12, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)
Cơn bão số 12 vào đầu tháng 11/2017 đã gây thiệt hại nhà kính, rau, hoa ở các vùng nông nghiệp Đà Lạt, dự toán cần hơn 290 triệu đồng kinh phí UBND tỉnh Lâm Đồng cấp hỗ trợ nông dân khắc phục.
 
Trong đó, vùng nông nghiệp xã Xuân Thọ với 47 hộ nông dân cần hỗ trợ gần 123 triệu đồng khôi phục lại hệ thống nhà kính bị sập giàn, tốc mái, mỗi hộ thiệt hại từ 500 - 2.500 m2. Tiếp theo 18 hộ nông dân trên địa bàn Phường 7, diện tích nhà kính mỗi hộ từ 700 - 3.000 m2 bị tốc mái từ 30 - 80%, trong đó các loại rau pó xôi, dâu tây, bắp cải và các loại hoa đồng tiền, lay ơn, cúc, salem… thiệt hại từ 30 - 100%; dự toán tổng mức hỗ trợ hơn 44 triệu đồng. 
 
Còn lại số tiền tương ứng với số hộ cần hỗ trợ ở các địa bàn: Phường 11 gần 40 triệu đồng (13 hộ); xã Trạm Hành hơn 18 triệu đồng (5 hộ); Phường 5 gần 18 triệu đồng (9 hộ); Phường 9 gần 16 triệu đồng (13 hộ); Phường 6 với 14 triệu đồng (2 hộ); xã Xuân Trường gần 10 triệu đồng (3 hộ); xã Tà Nung gần 6 triệu đồng (4 hộ); Phường 10 với 2 triệu đồng (1 hộ) và Phường 3 gần 1,7 triệu đồng (1 hộ).  
 
VŨ VĂN
,
.