Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Lục quân lần thứ IX
Hoạt động công đoàn đã bám sát nhiệm vụ trung tâm của Học viện
Cập nhật lúc 14:51, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng nay,6/12/2017, Công đoàn Học viện Lục quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự đại hội có 100 đại biểu là những đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho 467 đoàn viên, đến từ 8 công đoàn cơ sở thực thuộc. Trung tướng Lê Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân đến dự và chỉ đạo đại hội. 
 
Trung tướng Lê Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân tặng hoa chúc mừng Đại hội
Trung tướng Lê Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện của Tổng cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX; đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác công đoàn và phong trào công nhân 5 năm qua (2013 - 2017); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2018 - 2023; và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX.
 
Trên tinh thần đó, đại hội đã phân tích và đánh giá, hoạt động công tác Công đoàn Học viện 5 năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị và Học viện, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 
Công tác tuyên truyền giáo dục đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành kỷ luật, củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng.
 
Các phong trào thi đua của công đoàn luôn gắn với phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị, được tổ chức thường xuyên, liên tục và rộng khắp đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Hoạt động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất - kinh doanh; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng được chú trọng triển khai, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng.
 
Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, còn một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động công tác công đoàn; trình độ, kỹ năng của một số cán bộ công đoàn còn hạn chế, thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất những giải pháp sáng tạo, đột phá làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu ở cơ quan, đơn vị; công tác bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt chưa nhiều…
 
Trong phương hướng hoạt động công tác Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2018 - 2023, đại hội xác định, cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và coi đây là nhiệm vụ cốt lõi để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Công đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua quyết thắng tại đơn vị.
 
Đại hội cũng đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó: phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn, công nhân lao động chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Học viện; 100% đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn và Học viện; hàng năm, có 100% đoàn viên đạt danh hiệu tiên tiến, 100% công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó có 60 - 65% đạt vững mạnh xuất sắc, không có đoàn viên, công đoàn cơ sở trung bình, yếu kém… 
 
Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX gồm 2 đồng chí. 
 
LHT
,
.