Hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch ở Lâm Ðồng
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)
Theo Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch vừa thông qua đến năm 2024, Lâm Đồng triển khai đồng bộ 8 nội dung trọng tâm trên địa bàn.
 
Trong đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng chủ trì 4 nội dung đầu tiên gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban, lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó Trưởng Ban thường trực; thi hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch; rà soát hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, dự toán kinh phí hàng năm nhằm hiện đại hóa phương thức đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; 
 
Và 3 nội dung tiếp theo là: nâng cao nhận thức người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; thu thập chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê hộ tịch; xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi). 
 
Sở Y tế Lâm Đồng chủ trì 1 nội dung còn lại: đăng ký khai tử đều xác định đúng nguyên nhân; nâng cao năng lực cán bộ y tế làm thủ tục cấp giấy chứng sinh, báo tử…
 
MẠC KHẢI
,
.