Huyện Ðam Rông có một xã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)
Năm 2017, huyện Đam Rông huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt trên 378,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư trực tiếp của chương trình xây dựng nông thôn mới trên 7 tỷ đồng; vốn lồng ghép gần 95 tỷ đồng; vốn tín dụng trên 275,2 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng (đối ứng phát triển sản xuất, hiến đất, hiến cây trồng và góp công lao động). 
 
Theo rà soát, đánh giá cuối năm, các xã đã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, riêng xã Đạ R’Sal (xã điểm nông thôn mới của tỉnh) đạt 19/19 tiêu chí. Hiện huyện Đam Rông đang hoàn thành thủ tục trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
NDONG BRỪM
,
.