Lâm Hà: Ðưa Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)
Nhằm đưa Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) vào đời sống, xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn toàn huyện, Lâm Hà đã đẩy mạnh công tác thực thi Luật, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc. Lâm Hà đặt ra mục tiêu từ nay đến hết năm 2018: 100% lãnh đạo địa phương và 65% người dân tại cộng đồng hiểu biết các quy định của Luật PCTHCTL 97% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, 70% người dân hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra. Tiếp tục thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc: 75% cơ quan hành chính trong huyện trở lên thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc; Trung tâm Y tế huyện và 16/16 trạm y tế xã có treo biển cấm hút thuốc lá và có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 85% trường học trong huyện thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên; có ít nhất 70% đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong phòng làm việc.
 
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động, các biện pháp truyền thông về tác hại của thuốc lá và các bệnh do khói thuốc gây ra, vận động bỏ thuốc, huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, khảo sát điều tra việc thực hiện các hoạt động PCTHCTL tại cơ sở; việc thực hiện các quy định xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc; tiến hành kiểm tra liên ngành việc thực hiện Luật PCTHCTL; tổ chức khảo sát, điều tra số người hút thuốc lá trên địa bàn huyện.
 
QUỲNH UYỂN
,
.