NGÀNH GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG:
Nữ cán bộ lãnh đạo chiếm 58,03%
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Tư, 20/12/2017 (GMT+7)
Sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, ngành Giáo dục Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, tỷ lệ phụ nữ so với nam giới trong số người biết chữ tăng lên 7,2% từ năm 2007 đến 2017 (phụ nữ biết chữ trong độ tuổi từ 15-40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 97,2%); tỷ lệ trẻ em gái được đến trường học tập ngày càng tăng (số lượng học sinh toàn tỉnh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông năm học 2017-2018 hơn 310.000 em, trong đó, học sinh nữ hơn 150.000 em, chiếm tỉ lệ 49,4%)… 
 
Tỷ lệ nữ cán bộ làm lãnh đạo quản lý ngày càng tăng, trong số 1.885 cán bộ quản lý của ngành Giáo dục Lâm Đồng hiện nay có 1.094 nữ cán bộ lãnh đạo, chiếm tỷ lệ 58,03%. Toàn ngành có 20 nhà giáo được phong tặng “Nhà giáo ưu tú” thì có 16 nhà giáo là nữ.
 
TUẤN HƯƠNG
,
.