Vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa chỉ đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương; các Hội Nông dân, Phụ nữ; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.
 
Đây là Chương trình phối hợp số 526 ngày 3/11/2017 của Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020.
 
Đối tượng vận động là các tổ chức HTX, tổ hợp tác, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; tập trung vào các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; các cấp hội và hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ.
 
Nội dung tuyên truyền, vận động bao gồm: Phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Tiếp tục vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết phù hợp. 
 
Đồng thời, hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ cho các cấp hội, hội viên Hội Nông dân và Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; giám sát và kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến.
 
AN NHIÊN
,
.