Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở huyện nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)
Theo lộ trình, đến năm 2020 huyện nông thôn mới Ðơn Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Ðịa phương đang tập trung xây dựng và hoàn thiện việc xây dựng và hình thành mô hình khu dân cư kiểu mẫu. Ðây được coi là tiền đề để hoàn thiện xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu và hai thị trấn đạt đô thị văn minh. 
 
Các khu dân cư trong huyện Đơn Dương đang nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Ảnh: N.T
Các khu dân cư trong huyện Đơn Dương đang nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Ảnh: N.T

Cái khó của Đơn Dương, theo Chủ tịch UBMTTQ huyện Đơn Dương Trương Thành Được chính là ở yếu tố “kiểu mẫu”. Sau thời gian khá dài trăn trở, nghiên cứu, UBMTTQ huyện đã xây dựng đề án và trình Thường trực, Thường vụ Huyện ủy. Đến ngày 25/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương chính thức ban hành Chỉ thị số 13-CT/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện. Đây là cuộc vận động xã hội rộng lớn, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng cho yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. 
 
Qua hơn 6 tháng triển khai, 11 mô hình bước đầu đã được thực hiện tại 105/105 thôn. UBMTTQ các xã, thị trấn thời gian qua đã tập trung tuyên truyền để nhân dân tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tích cực ủng hộ, tự giác tham gia, thực hiện thắng lợi cuộc vận động theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng và Mặt trận huyện. Đồng thời, gắn phong trào thi đua của các tổ chức thành viên với việc thực hiện các nội dung Cuộc vận động. 
 
Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố (TDP) cũng đã kịp thời tham mưu, đề xuất họp Ban Dân chính thôn, TDP để thống nhất lựa chọn, đăng ký mô hình thực hiện với Mặt trận xã, thị trấn. Mỗi mô hình phải phù hợp với điều kiện thực tế của khu dân cư (KDC). Trong đó, Ban công tác Mặt trận làm đầu mối, chủ trì từng đoàn thể thành viên phụ trách mô hình triển khai thực hiện; tập trung trước hết vào những lĩnh vực quan trọng, thiết yếu. Trên cơ sở đó, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, khoa học và hiệu quả, UBMTTQ huyện Đơn Dương đã xây dựng bộ tiêu chuẩn chung về KDC kiểu mẫu. Ví dụ Chi hội Nông dân muốn đạt mô hình “KDC có cuộc sống khá giả” thì phải đạt tiêu chí như: Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/năm trở lên, mọi người có việc làm ổn định; Cơ bản không còn hộ nghèo và cận nghèo; 100% hộ có nhà ở đạt chuẩn, có đầy đủ tiện nghi thiết yếu phục vụ sinh hoạt và sản suất. Hay muốn đạt KDC có hạ tầng khang trang, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thì phải đạt 100% trục đường chính đều được bê tông, thảm nhựa, có lề đường và hệ thống thoát nước, được duy tu, bảo quản thường xuyên; 100% hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường. Các thiết chế văn hóa - thể thao tại KDC được đầu tư thiết bị hợp lý, đưa vào sử dụng hiệu quả... Chi hội Người cao tuổi muốn xây dựng đạt tiêu chuẩn mô hình KDC Đoàn kết, yêu thương, ấm êm, hòa thuận thì phải thực hiện các tiêu chí như: Mọi người sống chan hòa, thương yêu; có mối quan hệ đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. 100% các tranh chấp phát sinh tại KDC đều được hòa giải thành công. Gia đình gìn giữ hạnh phúc, phát huy đạo hiếu, ông bà mẫu mực, cha mẹ nêu gương, con cháu thảo hiền… 
 
Hay như đối với Chi hội Phụ nữ đã và đang xây dựng được mô hình KDC đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phải hướng tới các tiêu chí như: 100% hộ dân cam kết không sử dụng thuốc - chất cấm trong sản xuất, kinh doanh; Người dân có ý thức sản xuất trách nhiệm, tiêu dùng thông minh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; Giết mổ gia súc, gia cầm đúng quy định; Không sản xuất, mua bán, tiêu thụ hàng hóa độc hại, không rõ nguồn gốc. Ban Công tác Mặt trận thôn muốn xây dựng đạt chuẩn “KDC đoàn kết phát huy dân chủ cơ sở” thì phải tuyên truyền, vận động nhân dân đạt 100% hộ dân thực hiện đúng Quy ước Văn hóa KDC đã được phê duyệt; Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả quy định của Pháp lệnh 34 về những điều dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát; Có ít nhất 70% hộ dân tham dự thường xuyên các cuộc họp liên quan tại khu dân cư; Thực hiện tốt chức năng giám sát chấp hành pháp luật trong cộng đồng và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức - viên chức tại khu dân cư. Mô hình Chi bộ “Có hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” phải đạt các tiêu chuẩn như xây dựng được hệ thống chính trị đoàn kết - lãnh đạo, quản lý, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ; 100% tổ chức trong hệ thống chính trị KDC hoàn thành tốt nhiệm vụ, 70-80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
 
Như vậy, bằng mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các KDC phải đạt chuẩn cao hơn so với danh hiệu huyện nông thôn mới đã được công nhận trước đây. Trao đổi thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương về thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương để xây dựng KDC kiểu mẫu phù hợp. Trong đó, huyện Đơn Dương được tỉnh chọn để triển khai xây dựng mô hình này nhằm hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Mục tiêu để người dân trực tiếp tham gia xây dựng theo các tiêu chí, trực tiếp được hưởng lợi và có ý thức xây dựng giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí đảm bảo nông thôn mới thật sự bền vững. Với triển vọng đó, tin rằng năm 2018 sẽ có đủ cơ sở để nhân rộng mô hình kiểu mẫu này và tiến tới lộ trình đến năm 2020 Đơn Dương sẽ đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
 
NGUYỆT THU
,
.