Đà Lạt: Ban hành mới và điều chỉnh quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)
UBND thành phố Đà Lạt vừa ban hành mới và sửa đổi, điều chỉnh quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Đà Lạt.
Cụ thể, có 7 quy trình ban hành mới trong dịp này được thực hiện tại thành phố Đà Lạt gồm các quy trình tiếp công dân; quy trình xử lý đơn; quy trình kê khai tài sản thu nhập; quy trình công khai bản kê khai tài sản thu nhập, quy trình xác minh tài sản thu nhập; quy trình tiếp nhận yêu cầu giải trình và quy trình thực hiện việc giải trình. 
 
Đồng thời, 3 quy trình được điều chỉnh sửa đổi gồm: Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố; Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố và Giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.
 
VT
,
.