Đam Rông: Tỷ lệ tham gia đóng bảo hiểm y tế giảm 10,8%
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)
Năm 2017, tỷ lệ tham gia đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đam Rông giảm 10,8% so với năm 2016. Nguyên nhân là do trong năm 2017 huyện chỉ còn 2/8 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nên đã giảm đối tượng được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Cụ thể, trong năm 2017, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Đam Rông đã thực hiện cấp phát 35.751 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thụ hưởng, trong đó có 28.882 thẻ cho đối tượng đồng bào DTTS, 1.698 thẻ cho đối tượng hộ cận nghèo, 1.534 thẻ cho đối tượng hộ nghèo và 3.637 thẻ cho người dân sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.         
 
 LÊ TUẤN
,
.