Giám sát việc thực hiện chính sách giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)
Ðể kịp thời đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh đồng bào DTTS đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh; từ tháng 4 tới tháng 6 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề “Tình hình triển khai thực hiện các chính sách giáo dục đối với trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú, bán trú giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016” trên địa bàn tỉnh.
 
Một tiết học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: P.Nhân
Một tiết học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: P.Nhân

Qua giám sát cho thấy, công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh tại trường PTDT nội trú, PTDT bán trú trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai và cơ bản đúng theo quy định. UBND tỉnh đã ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng cơ bản hoạt động dạy và học tại các trường. Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều biện pháp tích cực, huy động các nguồn lực, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo từng năm học, cấp học. Đến nay, có 4/9 trường PTDT nội trú và 1/3 trường PTDT bán trú đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú. Cùng với thành tựu chung của giáo dục tỉnh nhà, kết quả của giáo dục tại các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú đã đóng góp quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của tỉnh nói chung và vùng DTTS nói riêng.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chính sách giáo dục đối với trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Một số chế độ chính sách chưa phù hợp với thực tiễn, như: học bổng dành cho học sinh lớp 12 chỉ được hưởng đến hết tháng 5, trong khi đó, kỳ thi THPT quốc gia hai năm gần đây lại tổ chức vào đầu tháng 7. Việc thực hiện cấp chế độ hỗ trợ tiền ăn và tiền ở cho học sinh còn chậm, chưa kịp thời. Công tác xét duyệt học sinh bán trú hàng năm để trình UBND huyện phê duyệt còn chậm theo quy định. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tại các trường có một số hạng mục đã xuống cấp. Đội ngũ giáo viên là người DTTS gốc Tây Nguyên ít, nhiều giáo viên dạy học tại trường không biết tiếng DTTS. Công tác duy trì sĩ số hàng năm không đảm bảo, chất lượng học sinh không đều; tỷ lệ học sinh tiếp tục theo học bậc THPT chưa cao; tỷ lệ học sinh khá, giỏi ít; rất ít học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng còn thấp... Công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường chưa đạt hiệu quả đề ra. Vẫn còn một số sinh viên tốt nghiệp theo hình thức cử tuyển tại một số địa phương không bố trí được việc làm...
 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế, tồn tại nêu trên đó là do một số chế độ, chính sách về giáo dục ban hành đã lâu, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời nên chưa đáp ứng với tình hình thực tiễn. Nguồn kinh phí đầu tư cho các trường còn hạn chế. Việc huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất tại các trường chưa nhiều. Sự phối hợp của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tại một số địa phương có lúc chưa thường xuyên trong việc vận động học sinh đến lớp. Một số trường chưa thực hiện tốt việc tổ chức bồi dưỡng tiếng địa phương cho giáo viên, trong khi đó giáo viên cũng chưa tích cực học tiếng địa phương. Đời sống kinh tế - xã hội vùng DTTS còn khó khăn, nhận thức và nhu cầu học tập của một bộ phận không nhỏ gia đình và học sinh DTTS chưa đầy đủ… là những nguyên nhân dẫn đến việc học sinh đi học không chuyên cần, bỏ học giữa chừng.
 
Trao đổi về những giải pháp khắc phục trong thời gian tới, ông Cil Ha Drang - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho biết: UBND tỉnh, Sở GDĐT, UBND các huyện và các trường PTDT nội trú và bán trú cần rà soát những bất cập về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trường PTDT nội trú, bán trú để có kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường PTDT nội trú và bán trú, bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường PTDT bán trú theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ. Sở GDĐT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng các trường PTDT Nội trú, Bán trú đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình. Thực hiện tốt công tác bàn giao các trường PTDT nội trú cấp THCS về huyện quản lý theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 1 năm 2016 của Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường PTDT nội trú, bán trú; có giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng giáo viên người đồng bào DTTS. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường PTDT nội trú. Tổ chức xét duyệt học sinh bán trú trong các trường PTDT bán trú theo quy định, đúng quy trình, khách quan, công bằng, kịp thời. 
 
Đối với các huyện, theo Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng tại địa phương đối với cấp ủy đảng tại các nhà trường trong công tác tổ chức cán bộ và việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú trên địa bàn. HĐND huyện cần tăng cường vai trò giám sát nhằm kịp thời đề xuất để tháo gỡ khó khăn của nhà trường. Thực hiện tốt công tác cử tuyển học sinh đồng bào DTTS vào các trường cao đẳng, đại học. Quy hoạch, bồi dưỡng, ưu tiên đào tạo cán bộ là người đồng bào DTTS. Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, giúp bà con tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
 
NGUYỆT THU
,
.