ÐH Ðà Lạt khai trương Vườn ươm doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)
Trường Đại học Đà Lạt vừa khai trương Vườn ươm Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc từ hoạt động của dự án Startup do các doanh nghiệp Hàn Quốc tài trợ. Sau khi đi vào hoạt động, Vườn ươm Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiến hành hoạt động nghiên cứu dự án do bên doanh nghiệp Hàn Quốc yêu cầu; Cung cấp chi phí hướng dẫn cần thiết đối với những hoạt động phát triển nghiên cứu cho giáo viên tham gia vào dự án nghiên cứu; Cung cấp học bổng lao động cho sinh viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu; Cung cấp máy móc thiết bị miễn phí cần dùng trong hoạt động nghiên cứu…
 
Từ Vườn ươm Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Đại học Đà Lạt sẽ phát triển các hoạt động nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ và sinh viên của trường được tiếp cận nhiều hơn với doanh nghiệp Hàn Quốc để đưa những sản phẩm trí tuệ của nhà trường đi vào thực tiễn.
 
VIỆT HÙNG
,
.