Huyện nghèo Đam Rông có xã đầu tiên đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 18:02, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)
Đạ R’sal là xã đầu tiên tại huyện Đam Rông đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Địa phương Đạ R’sal đang chờ UBND tỉnh Lâm Đồng thẩm định các tiêu chí trên để sớm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, những xã còn lại của huyện Đam Rông đều đạt từ 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên. 
 
Để có được kết quả trên, những năm qua, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Đam Rông đã quyết tâm cùng vào cuộc thực hiện xây dựng nông thôn mới; Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và các đơn vị tài trợ để xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ nông thôn mới; Đồng thời phát huy nội lực của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới… Riêng năm 2017 vừa qua, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt gần 379 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tương ứng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
 
Đam Trọng
,
.