MTTQ huyện Ðức Trọng tham gia xây dựng chính quyền
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Ðức Trọng không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cũng như các cuộc vận động (CVÐ), các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền huyện Ðức Trọng ngày càng trong sạch.
 
MTTQ huyện chính là cầu nối giúp phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm của người dân đến với các cấp chính quyền. Ảnh: T.V
MTTQ huyện chính là cầu nối giúp phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm của người dân
đến với các cấp chính quyền. Ảnh: T.V

Trong năm 2017, được tỉnh chọn làm điểm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện đã tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động trên giai đoạn 2017-2020 tại 2 xã Ninh Loan và Tà Năng; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại tổ chức phát động triển khai thực hiện cuộc vận động. Trong năm, các xã, thị trấn trong huyện đã đăng ký 37 mô hình do Ban Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố chủ trì và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó, có 22 mô hình được UBND và UBMTTQVN huyện Đức Trọng công nhận là mô hình tiêu biểu.
 
Cùng đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng đến các khu dân cư (KDC). Trong năm 2017, MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện và các xã, thị trấn đã vận động đóng góp ước đạt 1,1 tỷ đồng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đầu tư sản xuất, chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 43 nhà đại đoàn kết. 
 
Về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong năm đã tổ chức được 3 phiên hội chợ thương mại với sự tham gia của hơn 245 gian hàng, thu hút hơn 37 ngàn lượt người tham gia. Đồng thời, tổ chức đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện CVĐ tại 4 xã Đa Quyn, Phú Hội, Ninh Loan và N’Thol Hạ.
 
Song song với các hoạt động trên, vai trò của mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nét nổi bật trong công tác này là MTTQ huyện đã tập trung tổ chức ngày càng tốt hơn các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Các hoạt động giám sát của mặt trận các cấp đã tập trung vào những vấn đề nóng, những vấn đề nhân dân quan tâm như: Công tác bình xét hộ nghèo theo tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, cấp phát thẻ BHYT cho hộ nghèo; việc thực hiện khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, công tác bảo vệ môi trường, việc thực hiện Luật Người cao tuổi. Ngoài ra, MTTQ còn phối hợp và tham gia cùng với HĐND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát 38 cuộc với các nội dung về bảo hiểm y tế; công tác quản lý, giáo dục đối tượng thi hành án dân sự; quản lý nguồn thu, chi ngân sách; xây dựng cơ bản; các vấn đề an sinh xã hội…
 
MTTQ từ huyện đến cơ sở cũng luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn. Với nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo huyện phân công, MTTQ huyện đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 6 xã Đa Quyn, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp An, N’Thol Hạ và thị trấn Liên Nghĩa. Năm 2017 vừa qua, Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã phối hợp giám sát 47 công trình, dự án như: Xây dựng nhà văn hóa xã, đường giao thông nông thôn…; tham gia hòa giải 97 vụ, chủ yếu liên quan đến vấn đề tranh chấp dân sự về đất đai, hôn nhân gia đình, gây mất trật tự ở cộng đồng dân cư… Những kết quả trên đã góp phần thực hiện tốt những nội dung công khai để nhân dân biết, những nội dung để nhân dân bàn và quyết định; những nội dung để nhân dân bàn, biểu quyết và cấp có thẩm quyền quyết định, những nội dung nhân dân tham gia giám sát. 
 
Ngoài ra, những nội dung khác như: Công tác tiếp dân và phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết của chính quyền địa phương; công tác tham gia phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm… cũng luôn được MTTQ huyện Đức Trọng đẩy mạnh thực hiện.
 
“Trong năm 2018, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trong huyện; đồng thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp, đổi mới MTTQ các xã, thị trấn. Song song với đó, MTTQ các cấp sẽ tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với các cấp chính quyền. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, chú trọng lựa chọn giám sát các nội dung có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…” - ông Dương Quang Hải - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đức Trọng cho biết thêm.
 
THY VŨ
,
.