Nâng cao giá trị ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến
Cập nhật lúc 18:21, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)
Theo đó, tại Hội nghị tổng kết hoạt động sáng tạo của tỉnh năm 2017 diễn ra vào sáng ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Liêm đã chỉ đạo các ngành, các đơn vị huyện, thành trong tỉnh tiếp tục khích lệ, động viên, huy động trí tuệ, khả năng sáng tạo của cán bộ, công chức viên chức, người lao động... mạnh dạn phát huy sáng kiến, nâng cao giá trị ứng dụng thực tiễn của các giải pháp, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa...
 
Trong năm 2017, các sở, ban, ngành và các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã nhận được 3.692 sáng kiến đề nghị công nhận; các cấp các ngành đã tiến hành công nhận 3.497 sáng kiến, trong đó 917 sáng kiến được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Riêng Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã công nhận 108 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh; trong đó có 3 giải pháp kỹ thuật, 17 giải pháp quản lý, 85 giải pháp tác nghiệp, 3 giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 99 sáng kiến của 99 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 6 sáng kiến của 4 cá nhân được Hội đồng Thi đua khen thưởng đề nghị khen thưởng bậc cao. 
 
QUỲNH UYỂN
,
.