Ðơn Dương chỉ còn 699 hộ nghèo
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)
Xác định công tác giảm nghèo nhanh, bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, do đó trong năm 2017, Đảng ủy và UBND các xã và 2 thị trấn ở huyện Đơn Dương đã chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Đến cuối năm 2017 toàn huyện Đơn Dương chỉ còn 699 hộ nghèo, chiếm 3,01%, trong đó có 399 hộ đồng bào DTTS, chiếm tỷ lệ 6,34%, giảm 2,12% so với năm 2016. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo giảm là do bà con đồng bào DTTS đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với hàng trăm hộ ở các xã vùng sâu như Ka Đơn, Pró, Tutra đã mạnh dạn chuyển đất trồng màu, đất trồng lúa 1 vụ sang trồng cây rau thương phẩm và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa, nhờ vậy đời sống kinh tế ngày càng ổn định.         
 
NGỌC THANH
,
.