Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo quy định, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ (trừ chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản) do cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định; hàng rong (đối tượng kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định); cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định. 
 
Nội dung phân cấp bao gồm: các Phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế và hạ tầng các huyện tổ chức quản lý ATTP, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn. UBND xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP, kiểm tra, giám sát, quản lý ATTP đối với các cơ sở ký cam kết. 
 
Quy định phân cấp cũng xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP đối với UBND cấp huyện; các Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng; UBND cấp xã. Việc phân cấp nhằm bảo đảm sự thống nhất, toàn diện trong công tác quản lý ATTP ngành Công thương trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, bảo đảm cho hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, không chồng chéo giữa các cấp.
 
AN NHIÊN
,
.