Sở Y tế giải quyết 72 thủ tục hành chính
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)
Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Y tế Lâm Đồng theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Y tế là 72, trong đó 54 thủ tục hành chính cấp 2, có 12 thủ tục hành chính cấp 3 và 6 thủ tục hành chính cấp 4. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được quản lý trên phần mềm điện tử một cửa tỉnh Lâm Đồng.
 
Kết quả thực hiện năm 2017 trong lĩnh vực Y, Sở Y tế đã giải quyết cấp Chứng chỉ hành nghề cho 577 trường hợp và 91 Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cấp 88 Giấy chứng nhận mắc bệnh tật dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo quy định của Bộ Y tế. Tiếp nhận hồ sơ công bố 27 cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; 4 cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP; 3 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGT. Các hồ sơ thủ tục đều được giải quyết đúng thời hạn, không có hồ sơ trễ hạn. 
 
Đối với lĩnh vực Dược, trong năm 2017, Sở Y tế đã giải quyết cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho 211 hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế.
 
AN NHIÊN
,
.