Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên trong xã hội tiếp cận kiến thức
Cập nhật lúc 15:28, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa tại  Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập (CĐHT) cấp xã và Tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 31/1. Tham dự hội nghị có Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, các sở ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.
 
Các đại biểu trao đổi, thảo luận về việc xây dựng CĐHT cấp xã
Các đại biểu trao đổi, thảo luận về việc xây dựng CĐHT cấp xã

Sau 2 năm triển khai đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã, các địa phương bước đầu đã xác định được tính phù hợp và tính khả thi của các tiêu chí, các minh chứng, quy trình đánh giá, cách cho điểm, xếp loại CĐHT cấp xã. Đồng thời, xác định được vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, của Hội Khuyến học, ngành Giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong quá trình tổ chức đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã. Đến năm 2017, 122 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh triển khai xây dựng đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã với kết quả: xếp loại tốt 39, chiếm 31,9%; khá 63, chiếm 51,6%; trung bình 20, chiếm 16,4%.
 
Tuy nhiên, việc đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã vẫn còn một số hạn chế như: Việc nắm bắt các quy định về đánh giá của cán bộ Hội Khuyến học ở một số huyện, thành phố và các xã, phường chưa cụ thể, đầy đủ; một số Phòng GDĐT chưa chủ động phối hợp, hỗ trợ Hội Khuyến học trong quá trình tổ chức, kiểm tra, đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã; một số địa phương đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã còn chạy theo số lượng, thành tích; nguồn kinh phí thực hiện Thông tư 44 hạn hẹp gây khó khăn trong công tác tổ chức tuyên truyền, một số địa phương không bố trí kinh phí thực hiện xây dựng các mô hình xây dựng xã hội học tập (XHHT)…
 
Cũng theo đánh giá tại hội nghị, công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017 tiếp tục được đẩy mạnh, các cấp Hội thực sự là cầu nối giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân ở ngoài xã hội. Hội Khuyến học đã huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng XHHT từ cơ sở. Công tác vận động và cấp phát quỹ khuyến học, khuyến tài được thực hiện có hiệu quả như: Trao học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ nhà trường thi đua 2 tốt và chống thất học, bỏ học… với số tiền hàng chục tỷ đồng và nhiều vật dụng như máy vi tính, xe đạp, vở, sách giáo khoa, quần áo…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT. Đồng thời, đề nghị Sở GDĐT, Hội Khuyến học cũng như các sở, ban, ngành, đoàn thể  và UBND các huyện, thành phố tâp trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hành động của toàn xã hội về khuyến học, khuyến tài; rà soát, củng cố lại tổ chức Hội Khuyến học các cấp để xây dựng tổ chức Hội lớn mạnh, góp phần xây dựng cộng đồng XHHT; đẩy mạnh việc  học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mọi thành viên trong xã hội được tiếp cận kiến thức; UBDN các huyện, thành phố cần có sự chỉ đạo cho xã, phường, thị trấn đăng ký CĐHT cấp xã…
 
Dịp này, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã ký kết cam kết xây dựng mô hình CĐHT cấp xã. 
 
Tuấn Hương
,
.