Tổng kết công tác dân vận năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018
Cập nhật lúc 15:24, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 10/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan tham dự.
 
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Năm 2017, tình hình ở nước ta cơ bản ổn định về mọi mặt, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến rõ nét. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới. Hệ thống dân vận các cấp được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  
 
Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngành Dân vận tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được trong năm 2017. Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, vận dụng đầy đủ, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận gắn với việc triển khai năm 2018 là năm Dân vận chính quyền. Bên cạnh đó, công tác dân vận cần có sự phối hợp chặt chẽ và sâu sắc hơn giữa đội ngũ làm công tác dân vận với các cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội để kịp thời nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân…
 
Đức Tú
,
.