100% huyện, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Ba, 27/02/2018 (GMT+7)
Một buổi dạy và học tại Trường Tiểu học Đa Nung (Đạ Đờn, Lâm Hà). Ảnh: Phan Nhân
Một buổi dạy và học tại Trường Tiểu học Đa Nung (Đạ Đờn, Lâm Hà). Ảnh: Phan Nhân

UBND tỉnh vừa công nhận 12/12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017. Cụ thể, ở bậc học mầm non, 12/12 huyện, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; ở bậc học tiểu học, có 10 huyện, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chỉ có 2 huyện Bảo Lâm và Đam Rông đạt mức độ 2; ở bậc học THCS, có 2 huyện, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 là Đơn Dương và Bảo Lộc, 10 huyện, thành còn lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1. Bên cạnh đó, có 5 huyện, thành đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2  gồm Đà Lạt, Bảo Lộc, Đơn Dương, Cát Tiên, Đạ Huoai; 7 huyện còn lại đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. 
 
Kết quả đạt được từ công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trong năm qua đưa Lâm Đồng nhanh chóng hoàn thành mục tiêu Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” và Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh.
 
QUỲNH UYỂN
 
,
.