Ðà Lạt - "Lá cờ đầu" xây dựng cộng đồng học tập cấp xã
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Ba, 27/02/2018 (GMT+7)
Những năm qua, Ðà Lạt đã nỗ lực đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân từ việc xây dựng thành công cộng đồng học tập cấp xã. Qua đó, thực hiện “giáo dục cho mọi người” và xây dựng thành phố trở thành một xã hội học tập. 
 
Việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập ở Đà Lạt được triển khai tốt góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở (Trong ảnh: Dòng họ Nguyễn Hữu là dòng họ đầu tiên được công nhận dòng họ học tập tại Đà Lạt)
Việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập ở Đà Lạt được triển khai tốt góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở (Trong ảnh: Dòng họ Nguyễn Hữu là dòng họ đầu tiên được công nhận dòng họ học tập tại Đà Lạt)

Qua 2 năm triển khai thực hiện Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã, Đà Lạt là đơn vị triển khai sớm nhất và dẫn đầu. Ngay khi bắt đầu triển khai vào năm 2015, thành phố đã thực hiện thí điểm việc đánh giá xếp loại gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, thôn - tổ dân phố - đơn vị học tập. Qua khảo sát, các đơn vị Phường 4, Phường 7, xã Xuân Thọ, dòng họ Nguyễn Hữu, Chi hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng xã Xuân Thọ và cơ quan Phòng GDĐT được chọn thí điểm. Đến năm 2016, Đà Lạt triển khai đại trà và thí điểm đánh giá xếp loại CĐHT cấp xã tại Phường 4, Phường 7 và xã Xuân Thọ. 
 
Nhà giáo ưu tú Thái Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt chia sẻ, không chỉ có đơn vị chủ trì là Phòng GDĐT và Hội Khuyến học thành phố triển khai, mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. UBND thành phố đã kịp thời ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phân công cụ thể cho các ngành, đoàn thể phụ trách từng nội dung công việc để triển khai đề án theo lộ trình từng năm đã xây dựng. Sau 2 năm triển khai, toàn thành phố có hơn 38 ngàn gia đình được công nhận gia đình học tập, tỷ lệ 92%; 4 dòng họ đạt dòng họ học tập, tỷ lệ 100%; 248 thôn, tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, tỷ lệ 100%; 76 đơn vị đạt đơn vị học tập, tỷ lệ 48%; 15 phường, xã đạt cộng đồng học tập cấp xã, tỷ lệ 94%. 
 
Theo ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Trưởng phòng Phòng GDĐT thành phố Đà Lạt, ngoài nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông; ngành Giáo dục thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục thường xuyên là tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập và phát triển hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng xã, phường để thực hiện xã hội học tập và học tập suốt đời. Do vậy, ngay từ đầu năm, tiêu chí đánh giá gia đình học tập được đưa vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa. Năm 2017, việc đăng ký, đánh giá gia đình học tập chính thức được thực hiện cùng với việc đăng ký và bình xét gia đình văn hóa. Qua đó, mọi gia đình ý thức được việc học tập, góp phần xây dựng một xã hội học tập ngay từ cơ sở.
 
Bà Hạnh cho biết thêm, để việc triển khai xây dựng xã hội học tập đạt hiệu quả, trong suốt thời gian thực hiện Thông tư 44, công tác tập huấn được Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố triển khai hàng năm với 12 lớp cho gần 1 ngàn học viên. Các thành viên thuộc nhiều thành phần, từ ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường xã, hội khuyến học các cấp, tổ dân phố, thôn, các doanh nghiệp... Bên cạnh đó, Thành ủy Đà Lạt cũng ban hành văn bản yêu cầu Đảng ủy các phường, xã tổ chức tập huấn cho cán bộ phường, xã, tổ trưởng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố... Các trung tâm học tập cộng đồng chịu trách nhiệm tổ chức các lớp tập huấn ngoài cơ sở, qua đó, ngày càng phát huy chức năng hoạt động của cơ sở giáo dục ngoài nhà trường. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều kênh thông tin cho nhiều đối tượng, bằng nhiều hình thức như thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, những buổi họp dân, thông qua công tác tập huấn, in sao các văn bản gửi đến cơ sở...
 
“Đạt được kết quả trên là do cấp ủy có nghị quyết lãnh đạo, chính quyền có kế hoạch tổ chức triển khai, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ thành phố đến phường, xã thường xuyên đôn đốc, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ. Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân, để từ đó, họ tích cực hơn trong việc tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt Thái Thị Hạnh khẳng định. 
 
VIỆT HÙNG
,
.