Ðẩy mạnh công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lâm Đồng vừa triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. Theo đó, Sở VH-TT-DL sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các hoạt động về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) như: truyền thông về Luật và các văn bản pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng chống BLGĐ, giới và bình đẳng giới; tổ chức hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11)...
 
Việc triển khai sâu rộng công tác gia đình và phòng chống BLGĐ năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa gia đình, tôn vinh giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam...
 
THÁI AN
,
.