Công ty BVNT Lâm Đồng: Năm 2017, chi trả bảo hiểm cho 210 khách hàng gặp rủi ro 4,5 tỷ đồng
Cập nhật lúc 15:53, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ông Ngô Minh Đức - Giám đốc Công ty Bảo việt nhân thọ (BVNT) Lâm Đồng cho biết: Năm 2017, Công ty BVNT Lâm Đồng đã thực hiện doanh thu bảo hiểm nhân thọ được 305 tỷ đồng, đạt 109% KH, tăng 35% so với năm 2016. Với việc thực hiện doanh thu bảo hiểm nhân thọ nói trên, Công ty BVNT Lâm Đồng tiếp tục được đánh giá là 1 trong 10 công ty  dẫn đầu về doanh thu bảo hiểm nhân thọ của Tổng Công ty BVNT Việt Nam.
 
 Cùng với đó, năm 2017, Công ty BVNT Lâm Đồng đã chi trả quyền lợi đáo hạn cho 2.120 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi hết hạn hợp đồng, với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2017, Công ty đã chi bồi thường bảo hiểm cho 210 khách hàng gặp rủi ro trên địa bàn Lâm Đồng, với số tiền lên đến 4,5 tỷ đồng.
 
Hoàng Kiến Giang
,
.